مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود

حق تعیین سرنوشت

محسن قنبریان | حسن یوسفی اشکوری | عبدالله محمدی | محمد سروش محلاتی | عبدالعلی بازرگان | سیدفرید سیدجوادی | عمادالدین باقی | مینو معلم | الهه کولایی | فروغ نیلچی‌زاده | زهره رنجبر | فاطمه فلاح تفتی | باقر انصاری | پرویز امینی

حق تعیین سرنوشت

16 جلسه ارائه | 14 جلسه گفتگو |

«حق تعیین سرنوشت» از حقوق مهمی است که در اصل دوم و اصل پنجاه و ششم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با این حال بخش‌هایی از جامعه ایران با این اصل، احساس غربت و ناآشنایی دارند، آن را بیگانه با وضع موجود خود تلقی می‌کنند و به محدودیت‌ حق انتخاب خود معترض هستند. و در مقابل، عده‌ای از محال بودن آزادی مطلق و لزوم قانون گذاری و محدودیت بر طبق ارزش‌های اجتماعی سخن می‌گویند. بر همین اساس مدرسه آزادفکری درس‌گفتگوهایی را با عناوین متنوع و با محوریت «حق تعیین سرنوشت» فراهم کرده تا در اختیار علاقه مندان قرار ...